WARUNKI UCZESTNICTWA

 • status studenta (licencjackie, magisterskie, doktoranckie), tryb dzienny, wieczorowy, zaoczny.
 • uczeń szkoły policealnej kwalifikuje się, gdy nauka w takiej szkole trwa min. 2 lata (dziennie).
 • wiek: 19 lat – 30 lat.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej „intermediate”.
 • student na ostatnim roku kwalifikuje się pod warunkiem, że nie obroni się przed rozmową wizową i będzie posiadał legitymację ważną do 31.10.2020.
 • NIE kwalifikują się słuchacze studiów podyplomowych, studiów w trybie online (tzw. e-learning) oraz słuchacze II roku studium policealnego.
 • NIE kwalifikują się studenci, którzy rozpoczynają edukację w lutym/marcu (nie dotyczy osób, które kontynuują edukację, np. kończą licencjat w lutym i od razu rozpoczynają studia magisterskie).
 • NIE kwalifikują się studenci, słuchacze na urlopie dziekańskim.
 • NIE kwalifikują się maturzyści, którzy ukończą naukę w maju i dopiero od jesieni będą studentami.
 • NIE kwalifikują się studenci, którzy byli na programie W&T USA i mieli przerwany program z własnej winy (złamanie kontraktu/zasad programu).
 • paszport musi być ważny minimum pół roku po planowanym powrocie.
 • WAŻNE: Student rozpoczynający edukację na 1 roku staje się pełnoprawnym uczestnikiem programu dopiero po zaliczeniu 1 semestru nauki (nie dotyczy SUM). Taka osoba może zapisać się wcześniej, jednak musi wybrać pracodawcę, z którym rozmowa odbywa się po zaliczeniu 1 semestru.
 • WAŻNE: W programie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, których celem jest poznanie kultury Stanów Zjednoczonych, zdobycie doświadczenia, szlifowanie języka angielskiego, nawiązanie przyjaźni, zwiedzanie. Uczestnik, którego celem jest wyłącznie praca oraz zarobek nie zostanie zakwalifikowany do programu.
 • Uczestnik musi wykazywać się otwartością, odpowiedzialnością, dojrzałością i umiejętnością dopasowania się do innej kultury.

Najwcześniejsza data rozpoczęcia programu  to 25 maja.
Najdłużej można pracować w Stanach do 25 września.
Minimalny okres części „work” wynosi 12 tygodni

 • Wyjazd może nastąpić od końca maja do początku lipca
 • Najwcześniej kontrakty kończą się z początkiem września
 • Po okresie pracy następuje 30-dniowy tzw. grace period – okres na podróże wyłącznie po Stanach
 • Uczestnik może, ale nie musi wykorzystać całych 30 dni
 • Oficjalna data powrotu do Polski to 01 października.

Departament Stanu USA oraz Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce mają prawo zmienić powyższe warunki w każdym momencie trwania rekrutacji.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o W&T USA TUTAJ