PROCEDURA APLIKACYJNA

 1. Kwalifikacja do programu, interview w j. angielskim
  – wypełnienie formularza rejestracyjnego TUTAJ
  – weryfikacja statusu studenta i poziomu języka angielskiego
 2. Zawarcie umowy, wpłata opłaty rejestracyjnej
  – podpisanie umowy uczestnictwa w programie W&T USA
  – dokonanie przelewu opłaty rejestracyjnej
 3. Wybór oferty (Full), weryfikacja kontraktu (Self), dokumenty
  – w opcji FULL wybór i rezerwacja oferty oraz interview z pracodawcą
  – w opcji SELF złożenie i weryfikacja kontraktu przez CIEE
  – uzupełnienie profilu i dokumentów w bazie online CIEE
 4. Wpłata rat za program
  – uiszczenie rat w terminach podanych w umowie
  – wpłaty są dokonywane w złotówkach wyłącznie przelewem.
 5. Akceptacja przez Fundację, wystawienie dokumentu DS –2019
  – weryfikacja przez CIEE profilu uczestnika i jego dokumentów
  – wystawianie przez CIEE dokumentu DS-2019, niezbędnego do ubiegania się o wizę J-1
 6. Procedura wizowa
  – uczestnik otrzymuje instrukcje wizowe
  – umówienie przez biuro interview wizowego (data rozmowy zależy od terminu otrzymania kontraktu i uiszczenia wszystkich opłat za program; rozmowy są przeprowadzane od marca do czerwca)
 7. Rezerwacja biletu lotniczego
  – bilet można zarezerwować nie wcześniej niż po podpisaniu kontraktu z pracodawcą, ale najlepiej to zrobić  po otrzymaniu wizy
  – przelot można zarezerwować samodzielnie lub przez biuro
 8. Wylot do USA