O PROGRAMIE

INTERNSHIP USA/TRAINEE USA to program dla studentów oraz absolwentów, którzy pragną zdobyć doświadczenie zgodne z kierunkiem studiów. Celem programu jest poznanie technik i metod pracy w amerykańskich firmach, możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz  szlifowanie języka angielskiego biznesowego.

Program realizowany jest na wizie J-1, aby o nią ubiegać należy posiadać dokument DS-2019 wystawiany przez tzw. sponsora wizy. Procedurą otrzymania obu formularzy zajmuje się biuro wraz Fundacją CIEE.

Uczestnictwa w programie nie należy traktować jako wyjazdu zarobkowego. Oferta praktyk nie jest umową o pracę stałą, bez ważnego powodu nie można zmienić praktykodawcy podczas pobytu ani podejmować dodatkowego zatrudnienia.
Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje uczestnictwo w Internship/Trainee USA na stronie naszego amerykańskiego partnera FUNDACJI CIEE, szczegóły TUTAJ

Na czym polega praktyka?

Warunkiem udziału jest korelacja pomiędzy kierunkiem studiów/doświadczeniem, a przyszłą praktyką oraz przedstawienie planu praktyki (tzw. Training Plan, DS-7002) powiązanego z kierunkiem studiów/doświadczeniem uczestnika.

Program można rozpocząć w dowolnym terminie, a datę rozpoczęcia i okres trwania ustalają praktykodawca oraz uczestnik.   Wymiar godzinowy to z reguły 30-40 godzin tygodniowo, a przebieg praktyki powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwić zapoznanie się z różnymi działami przedsiębiorstwa.

Z uwagi na niezarobkowy cel programu, praktykodawca nie ma obowiązku zapłaty i nie wszystkie firmy proponują wynagrodzenie za odbywaną praktykę, dlatego akceptowane są oferty praktyk zarówno nieodpłatnych jak i płatnych.

W przypadku praktyk niepłatnych lub płatnych mniej niż 1500$ na miesiąc, uczestnik musi przedstawić zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków finansowych na koncie (kwota 1500$ przemnożona przez ilość miesięcy całego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych) lub przedstawić tzw. Guarantor’s Letter – list od osoby, która zagwarantuje wystarczające środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Stanach.

Dziedziny praktyk

Dziedziny, w których można podjąć praktykę: administracja, architektura, bankowość, doradztwo, dziennikarstwo, finanse, hotelarstwo, informatyka, kierunki inżynieryjne, kultura, marketing, public relations, rolnictwo, sztuka, telekomunikacja, zarządzanie.

Praktykant nie może pracować jako: au pair (opieka nad dziećmi w domu), pomoc domowa, opiekun dzieci i młodzieży na obozach, członek załogi statków i samolotów, nauczyciel, lekarz oraz pracownik w sieci restauracji typu „fast food”.
Zabronione są: praktyki medyczne i pokrewne (w tym weterynaria, fizjoterapia, psychologia) z uwagi na zakaz bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz praktyki z zakresu pedagogiki i edukacji ze względu na tzw. zakaz nauczania.

OPCJE PROGRAMU

W sezonie 2023-2024 oferujemy program wyłącznie w opcji Independent.

Opcja INDEPENDENT – przeznaczona jest dla osób, które posiadają już praktykodawcę lub planują go znaleźć we własnym zakresie. Jeżeli masz już ofertę praktyki, ważne jest, aby Twój praktykodawca przygotował dla Ciebie Training Plan (DS-7002).
Więcej na temat sposobów szukania praktykodawcy TUTAJ  oraz na stronie CIEE

UWAGA
W sezonie 2023/24 NIE oferujemy opcji PLACEMENT, czyli nie szukamy konkretnych firm przyjmujących na praktyki. 

ZAKWATEROWANIE. UBEZPIECZENIE. WIZA

Podczas pobytu w Stanach uczestnik sam opłaca koszty zakwaterowania i wyżywienia. Niektórzy praktykodawcy pomagają w jego znalezieniu.
Wskazówki jak szukać zakwaterowania TUTAJ

CIEE zapewnia pakiet ubezpieczeniowy, który pokrywa koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków, opłata za ubezpieczenie jest wliczona w cenę programu i nie można z niego zrezygnować.
Więcej o ubezpieczeniu TUTAJ

Po akceptacji planu praktyk uczestnik ubiega się o wizę J-1 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosku wizowego i umówieniu spotkania z konsulem.

Dlaczego warto wziąć udział ? Poczytaj opinie byłych uczestników TUTAJ