O PROGRAMIE

INTERNSHIP USA/TRAINEE USA to program dla studentów oraz absolwentów, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty w przyszłym zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów. Założeniem programu jest poznanie technik i metod pracy w amerykańskich firmach. Ponadto, program daje możliwość poznania specyfiki pracy amerykańskiego społeczeństwa oraz możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Udział w programie pozwoli też na szlifowanie języka angielskiego poprzez kontakt z amerykańskim społeczeństwem.

Program INTERNSHIP/TRAINEE USA realizowany jest na wizie J-1, aby o nią ubiegać należy posiadać dokument DS-2019 wystawiany przez tzw. sponsora wizy. Procedurą otrzymania obu formularzy zajmuje się biuro wraz Fundacją CIEE.

Uczestnictwa w programie nie należy traktować jako wyjazdu zarobkowego. Otrzymywane wynagrodzenie raczej nie pokrywa kosztów utrzymania podczas pobytu w USA. Oferta praktyk nie jest umową o pracę stałą, nie można zmienić praktykodawcy podczas pobytu ani podejmować dodatkowego zatrudnienia.
Zapoznaj się z możliwościami, jakie daje uczestnictwo w Internship/Trainee USA na stronie naszego amerykańskiego partnera FUNDACJI CIEE, szczegóły TUTAJ

Na czym polega praktyka?

Warunkiem udziału jest korelacja pomiędzy kierunkiem studiów/doświadczeniem, a przyszłą praktyką oraz przedstawienie planu praktyki (tzw. Training Plan, DS-7002) powiązanego z kierunkiem studiów/doświadczeniem uczestnika.

Program można rozpocząć w dowolnym terminie, a datę rozpoczęcia i okres trwania ustalają praktykodawca oraz uczestnik.  Minimalny wymiar godzinowy to z reguły 30-40 godzin tygodniowo, a przebieg praktyki powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwić zapoznanie się praktykanta z większością działów przedsiębiorstwa.

Z uwagi na niezarobkowy cel programu, praktykodawca nie ma obowiązku zapłaty i nie wszystkie firmy proponują wynagrodzenie za odbywaną praktykę, dlatego akceptowane są oferty praktyk zarówno nieodpłatnych jak i płatnych.

W przypadku praktyk niepłatnych lub płatnych mniej niż 1500$ na miesiąc, uczestnik musi przedstawić zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków finansowych na koncie (kwota 1500$ przemnożona przez ilość miesięcy całego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych) lub przedstawić tzw. Guarantor’s Letter – list od osoby, która zagwarantuje wystarczające środki finansowe na utrzymanie Uczestnika podczas pobytu w Stanach.

Dziedziny praktyk

Dziedziny, w których można podjąć praktykę: administracja, architektura, bankowość, doradztwo, dziennikarstwo, finanse, hotelarstwo, informatyka, kierunki inżynieryjne, kultura, marketing, public relations, rolnictwo, sztuka, telekomunikacja, zarządzanie.

Praktykant nie może pracować jako: au pair (opieka nad dziećmi w domu), pomoc domowa, opiekun dzieci i młodzieży na obozach, członek załogi statków i samolotów, nauczyciel, lekarz oraz pracownik w sieci restauracji typu „fast food”.
Zabronione są: praktyki medyczne i pokrewne (w tym weterynaria, fizjoterapia, psychologia) z uwagi na zakaz bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz praktyki z zakresu pedagogiki i edukacji ze względu na tzw. zakaz nauczania.

OPCJE PROGRAMU

W sezonie 2021-2022 oferujemy program wyłącznie w opcji Independent oraz w kategorii INTERNSHIP.

Opcja INDEPENDENT – przeznaczona jest dla osób, które posiadają już praktykodawcę lub planują go znaleźć we własnym zakresie. Jeżeli masz już ofertę praktyki, ważne jest, aby Twój praktykodawca przygotował dla Ciebie Training Plan (DS-7002).
Więcej na temat sposobów szukania praktykodawcy TUTAJ  oraz na stronie CIEE

Jeżeli chcesz otrzymać poradnik  „Jak szukać praktyk” skontaktuj się z nami.

UWAGA!
W sezonie 2021-2022 NIE oferujemy opcji PLACEMENT, czyli nie szukamy ani nie aranżujemy konkretnych firm przyjmujących na praktyki

ZAKWATEROWANIE. UBEZPIECZENIE. WIZA

Podczas pobytu w Stanach uczestnik sam opłaca koszty zakwaterowania i wyżywienia. Niektórzy praktykodawcy pomagają w jego znalezieniu.
Wskazówki jak szukać zakwaterowania TUTAJ

CIEE zapewnia pakiet ubezpieczeniowy, który pokrywa koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków, opłata za ubezpieczenie jest wliczona w cenę programu i nie można z niego zrezygnować.
Więcej o ubezpieczeniu TUTAJ

Po akceptacji planu praktyk uczestnik ubiega się o wizę J-1 w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosku wizowego i umówieniu spotkania z konsulem.

Dlaczego warto wziąć udział ? Poczytaj opinie byłych uczestników TUTAJ