NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy trzeba posiadać status studenta, by wyjechać na W&T USA?

Tak, należy posiadać status studenta uczelni wyższej (licencjat, magisterskie), tryb dzienny, zaoczny, wieczorowy.
Studia nie mogą odbywać się w całości online – tzw. e-learning poprzez platformy elektroniczne (nie dotyczy to sytuacji, gdy wykłady tymczasowo odbywają się w zdalnie np. z uwagi na pandemię, ale tryb studiów jest standardowy czyli stacjonarny lub zaoczny).

2. Czy studenci na studiach podyplomowych mogą wziąć udział w programie?

Nie, osoby na studiach podyplomowych nie mogą wziąć udziału w W&T USA.

Nauka na takich studiach trwa krócej niż dwa lata, a zgodnie z zasadami programu tryb studiów musi obejmować minimum 2 lata właśnie.

3. Jeśli kończę studia licencjackie/inżynierskie w lutym/marcu czy mogę uczestniczyć w W&T USA?

Możesz wziąć udział w programie, ale wyłącznie pod warunkiem rozpoczęcia kolejnych studiów (inny kierunek, kontynuacja /SUM, na tej samej lub innej uczelni) zaraz od semestru letniego.
Osoby, które kończą edukację w marcu i nie podejmą dalszej nauki nie będą posiadały statusu studenta, niezbędnego do tego, aby ubiegać się o wizę J-1. Rozmowy o wizę rozpoczynają się pod koniec marca i trwają do czerwca, podczas spotkania z konsulem należy pokazać ważną legitymację podbitą do 31.10. oraz indeks (lub wydruk z elektronicznego indeksu) z zaliczonym zimowym semestrem.

4. Czy mogę wziąć udział w programie jeśli studiuję za granicą?

Tak, Polacy studiujący za granicą, ale poza Stanami (np. Erasmus, lub całe pełne studia) mogą wziąć udział w W&T USA.

5. Czy mogę obronić pracę licencjacką/magisterską przed wylotem do USA?

Tak, można obronić się przed wylotem do USA, jednak nie wcześniej niż po rozmowie wizowej w konsulacie. W trakcie spotkania z konsulem należy posiadać status studenta (czyli mieć ważną legitymację i indeks przy sobie).
Terminy rozmów są wyznaczane odgórnie przez Ambasadę, spotkania odbywają się od końca marca do czerwca.
Student powinien informować biuro o swoich planach związanych z obroną, tak, aby skoordynować jej termin z terminami rozmów wizowych.

6. Jak pogodzić sesję egzaminacyjną w czerwcu z wyjazdem na W&T USA?

Każdego roku większość studentów decyduje się na wyjazd w pierwszej połowie czerwca (niektórzy nawet pod koniec maja), gdyż najwięcej ofert do wyboru jest właśnie w tym przedziale czasowym. Jeżeli wiesz, że bardzo chcesz polecieć na program, ale termin pokrywa się z sesją egzaminacyjną, dowiedz się na swojej uczelni o możliwość wcześniejszych, indywidualnych terminów egzaminów. Złóż pismo wyjaśniające w dziekanacie, że bierzesz udział w programie wymiany kulturowej i prosisz o przyspieszenie sesji, porozmawiaj z wykładowcami. Zrób to z wyprzedzeniem, nie czekaj do maja! Naprawdę da się pogodzić obowiązki na uczelni z wyjazdem, co roku wielu studentów świetnie sobie z tym radzi.

7. Czy obywatele innych krajów mogą wziąć udział W&T USA za pośrednictwem polskiego biura?

Istnieje taka możliwość wyłącznie w przypadku, gdy taka osoba jest studentem polskiej uczelni wyższej i posiada kartę pobytu czasowego na terenie Polski (nie obejmuje to wymiany studenckiej ERASMUS).

8. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na program W&T USA i do kiedy trwa?

Zapisy rozpoczynamy z reguły w połowie października i trwają one do końca marca. Przy czym im wcześniej, tym lepiej ponieważ jako pierwsza/y masz dostęp do pojawiających się ofert, a opłaty za program rozłożone są na dłuższe terminy rat.
UWAGA: Studenci pierwszego roku zostają pełnoprawnym Uczestnikiem programu W&T dopiero po ukończeniu 1 semestru! Pierwszoroczni mogą zapisać się wcześniej (w okresie od listopada do stycznia), jednak dopiero po zaliczeniu 1 semestru nauki uczestnictwo w programie jest potwierdzane przez Fundację.

9. Jakie dokumenty muszę posiadać, by zapisać się na W&T USA? Czy potrzebny jest paszport?

W momencie rejestracji należy posiadać ważną legitymację studencką. Nie musisz mieć paszportu przy zapisywaniu się, ale w trakcie procesu aplikacyjnego trzeba będzie dostarczyć kopię paszportu (najpóźniej w lutym).

10. Czy rekrutacja odbywa się wyłącznie w biurze TBW w Poznaniu, czy można to zrobić online?

Nie ma obowiązku fizycznego pojawienia się w biurze w Poznaniu, aby wziąć udział w W&T. Istnieje możliwość zapisania się do programu przez Internet, a wymagane dokumenty trzeba będzie przesłać emailem w formie skanu. Kontakt z nami będzie odbywać się telefonicznie i e-mailowo.

11. Kiedy najwcześniej można wyjechać na program i do kiedy najdłużej można pracować?

Oficjalna data rozpoczęcia programu W&T dla studentów z Polski to 25 maja. Można wyjechać też po tej dacie, najwięcej osób wyjeżdża w pierwszej połowie czerwca. Im późniejszy wyjazd (np. koniec czerwca, początek lipca), tym mniejszy wybór ofert. Najdłużej można pracować do 30 września, zdarza się, że są kontrakty, które kończą się wcześniej (między 05 a 15 września).

12. Na jak długo maksymalnie można wyjechać?

Program Work & Travel pozwala na maksymalnie 4-miesięczny okres pracy, przy czym należy trzymać się wyznaczonych dat granicznych (patrz warunki uczestnictwa). Okres na zwiedzanie USA (max 30 dni) zaczyna się po wypełnieniu kontraktu; ważne jest, aby Uczestnik wrócił do Polski w terminie, na jaki pozwala mu na uczelnia. Możliwy jest krótszy okres pracy niż 4 miesiące. UWAGA: Zdecydowana większość ofert wymaga dyspozycyjności Uczestnika na minimum 12 tygodni.

13. Czy możliwy jest wyjazd do jednego pracodawcy większą liczbą osób?

Tak, jest to możliwe. Zależy to jednak od oferty i samego pracodawcy, który bezpośrednio po przeprowadzeniu interview podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia danej grupy (oferty polecane dla grup to parki rozrywki i parki narodowe).

14. Kiedy płacę za program? Czy są raty?

Opłaty za program są rozłożone na raty. Przy zapisie do programu wpłacasz tylko opłatę rejestracyjną. Pozostałe opłaty są rozłożone na trzy raty od listopada do marca (zależy od daty rejestracji).
Opłatę wizową uiszcza się najwcześniej w marcu, a za bilet lotniczy płacisz zależnie od tego kiedy zdecydujesz się go zakupić (z reguły w kwietniu i maju).

15. Co to jest „fundacja”?

Fundacje amerykańskie (zwane też sponsorami) są organizatorami programu W&T USA, są one autoryzowane przez rząd amerykański (Departament Stanu) do wydawania dokumentu wizowego DS-2019, na podstawie którego Uczestnicy ubiegają się o tzw. wizę J-1. Fundacja zapewnia studentom pomoc w nagłych wypadkach i czuwa nad prawidłowym przebiegiem programu.

16. W jakiej formie i kiedy odbywa się rozmowa z pracodawcą?

Rozmowy mają formę online (np. Airmeet,  Zoom) i odbywają się w odgórnie wyznaczonym terminie (biuro powiadamia, który pracodawca i kiedy przeprowadzi interview). Rozmowa z pracodawcą ma na celu poznanie się, ustalenie szczegółów kontraktu (daty, stanowisko). Pracodawcę wybierasz wcześniej i rozmowę masz gwarantowaną z tym jednym wybranym.

17. Jak wygląda kwestia zakwaterowania?

Większość pracodawców zapewnia zakwaterowanie, którego koszt potrącany jest z zarobków. Wysokość czynszu zależy od lokalizacji i standardu, waha się od 50 do 250 USD/tydzień. Z reguły jest to typowe akademikowe zakwaterowanie, pokoje są 2-4 osobowe i mają podstawowe wyposażenie. Bywają też oferty, w których uczestnik musi znaleźć zakwaterowanie na własną rękę, przy czym pracodawca podpowiada jak i gdzie go szukać.

18. Czy program W&T obejmuje ubezpieczenie, czy należy wykupić je we własnym zakresie?

Tak, w cenie programu ujęte jest pełne ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków), jest ono obowiązkowe i nie można z niego zrezygnować.

19. Czy biuro TBW pośredniczy w procesie wizowym?

Tak, w cenie programu jest pełna obsługa i pomoc przy ubieganiu się o wizę J-1 na program W&T. Uczestnik zobowiązany jest do osobistego stawienia się w Ambasadzie USA w Warszawie, bądź w Konsulacie w Krakowie, w celu przejścia rozmowy z konsulem oraz złożenia odcisków palców.

20. Czy biorąc udział w programie W&T istnieje ryzyko nieotrzymania wizy?

Ambasada Amerykańska jest instytucją niezależną i biuro nie może dać gwarancji otrzymania wizy.  W rozmowie z uczestnikiem, próbujemy ustalić, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki do odmowy wizy.
Podstawowe warunki otrzymania wizy to: aktywny status studenta, znajomość języka angielskiego i „czyste konto” w przypadku wcześniejszych wizyt w USA (powrót na czas do kraju, niezłamanie kontraktu z pracodawcą, brak rodziny przebywającej na terenie Stanów Zjednoczonych nielegalnie).

21. Czy istnieje możliwość kupienia biletu lotniczego w biurze TBW?

Tak, nasze biuro współpracuje z wyspecjalizowaną agencją lotniczą, która przygotowuje propozycje lotów dla naszych Uczestników. Przy czym zakup biletu przez nasze biuro nie jest obowiązkowy.

22. Czy istnieje możliwość, że po przylocie do USA, nie będzie pracy, pomimo otrzymania kontraktu?

Zasady programu W&T USA, nie zezwalają na wylot do USA bez zagwarantowanej pracy na miejscu. W przypadku zerwania kontraktu przez pracodawcę, Fundacja zobowiązana jest zapewnić nowe stanowisko pracy jeszcze przed wylotem do USA. W sytuacji nagłej, Fundacja zawsze ma obowiązek pomóc Uczestnikowi, który nie z własnej winy nie został przyjęty lub został zwolniony bez podania powodu.

23. Czy należy mieć przygotowaną gotówkę w $ po przylocie do USA?

Tak, należy wziąć gotówkę w $, gdyż pierwszy paycheck (wypłatę) uczestnik otrzyma po około dwóch tygodniach od rozpoczęcia pracy. Czasami trzeba zapłacić depozyt (kaucja) za zakwaterowanie. Ponadto, po przylocie na lotnisko w USA urzędnik imigracyjny zapyta, czy posiadamy środki na funkcjonowanie w kraju przez pierwsze dni pobytu.

24. Czy za zarobione pieniądze w USA będę w stanie pokryć koszty związane z wyjazdem?

Uzależnione jest to od rodzaju oferty, na którą zdecyduje się Uczestnik. Jednak, nawet najniższa stawka za godzinę pozwala na zarobienie wystarczającej kwoty, by koszt wyjazdu się zwrócił, przy czym raczej należy nastawić się na wyjazd na minimum 12 tygodni.

25. Czy europejskie sprzęty RTV będą działać w USA?

Sprzęt przystosowany do europejskiego wyższego napięcia działa bez problemu w USA, jednak wtyczki amerykańskie różnią się od tych stosowanych w Polsce. Nie jest to jednak kłopot, ponieważ w większości sklepów dostępne są tzw. ”przejściówki”, które dostosowują polską wtyczkę do amerykańskiego gniazdka.

26. Jak wygląda kwestia przewozu sprzętów RTV (laptopy, aparaty fotograficzne itd.) z USA do Polski?

Każda osoba może zakupić i przywieźć do kraju bez dodatkowych opłat celnych taką liczbę sprzętu elektronicznego, która nie wzbudzi podejrzeń, iż nie jest ona na własny użytek (czyli np. dwa laptopy, jeden dla siebie drugi dla mamy.

27. Czy biuro TBW pośredniczy w odzyskiwaniu podatku ?

Biuro nie zajmuje się odzyskiwaniem podatku z USA, ale podpowiadamy co należy zrobić i polecamy firmy, które kompleksowo zajmują się rozliczeniem/zwrotem podatku dla studentów pracujących w USA.

28. Czy trzeba posiadać prawo jazdy lub zaświadczenie o niekaralności aby wziąć udział w W&T USA?

Nie są to dokumenty niezbędne do tego, by wziąć udział w programie. Oferta pracy związana z prowadzeniem pojazdów nie jest dozwolona, zatem żaden pracodawca nie wymaga prawa jazdy. Z kolei zaświadczenie o niekaralności przez pracodawców nie jest wymagane, jednak należy je przedstawić w Ambasadzie USA jeżeli było się karanym. Osoby nie posiadające wyroku nie muszą mieć takiego dokumentu.

29. Czy w razie problemów mogę liczyć na pomoc?

Gdy uczestnik przebywa w USA nadzór i opiekę przejmuje tzw. fundacja, która ma siedzibę w Stanach, otrzymasz przed wylotem wszystkie namiary i darmowy kontakt telefoniczny 24/h. Sprawy związane z pracą, zdrowiem, ubezpieczeniem zgłaszasz do fundacji, która udzieli porady i niezbędnej pomocy. Sama fundacja także będzie się z Tobą kontaktować raz w miesiącu i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku.

30. Co się dzieje, gdy pracodawca łamie warunki kontraktu?

W pierwszej kolejności rozmawiasz ze swoim przełożonym w pracy, jeżeli rozmowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów zgłaszasz sprawę do fundacji, która zweryfikuje zdarzenie i udzieli Tobie pomocy w rozwiązaniu spornej kwestii.

Jeżeli nasza lista nie wyczerpuje zagadnień, o jakie chcesz zapytać, NAPISZ do nas: biuro@thebestway.pl
Z przyjemnością poszerzymy listę pytań/odpowiedzi, tak aby każdy nasz uczestnik był jak najlepiej poinformowany.