WARUNKI UCZESTNICTWA

INTERNSHIP TRAINEE

Kto może uczestniczyć?

  • studenci, którzy mają ukończony i zaliczony minimum 1 rok studiów

  • absolwenci, którzy rozpoczną praktykę w ciągu 12 miesięcy od obrony pracy.

  • absolwenci z min.1 rocznym doświadczeniem zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów

  • osoby z min. 5-letnim doświadczeniem w dziedzinie, w której ma odbyć się praktyka (a nie ukończyły studiów w tym kierunku).

Dziedzina praktyki

branża musi być zgodna z aktualnym/ukończonym kierunkiem studiów.

branża musi być zgodna z ukończonym kierunkiem studiów lub z min. 5 letnim doświadczeniem.

Plan praktyki

plan powinien ogólnie określać jaki jest jej cel i jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane.

plan powinien być podzielony na fazy i szczegółowo określać, jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane.

Czas trwania

od 1 do 12 miesięcy + 30 dni na podróże.

od 1 do 18 miesięcy + 30 dni na podróże.

Powtarzanie programu

można wyjechać ponownie, jeżeli ma się status studenta lub w ciągu 12 miesięcy od obrony; między jednym a drugim stażem INT musi minąć 1 rok.
Jeśli po internship uczestnik chce wziąć udział w Trainee, między dwoma programami muszą minąć 2 lata.

można wyjechać ponownie na Trainee, ale pomiędzy kolejnymi wyjazdami uczestnik musi spędzić poza Stanami minimum 2 lata.

Druga praca

podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

Znajomość j. angielskiego

poziom zaawansowany –  weryfikowany podczas  interview.

poziom zaawansowany –  weryfikowany podczas  interview.