WARUNKI UCZESTNICTWA

INTERNSHIP TRAINEE

Kto może uczestniczyć?

  • Studenci, którzy mają ukończony i zaliczony minimum pierwszy rok studiów

  • Absolwenci, którzy rozpoczną praktykę w ciągu 12 miesięcy od obrony pracy magisterskiej.

  • absolwenci z min.1 rocznym doświadczeniem zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów

  • osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w dziedzinie, w której ma odbyć się praktyka (a nie ukończyły studiów w tym kierunku).

Dziedzina praktyki

Branża, w jakiej będzie odbywać się praktyka, musi być zgodna z aktualnym/ukończonym kierunkiem studiów.

Branża, w jakiej będzie odbywać się praktyka, musi być zgodna z ukończonym kierunkiem studiów lub posiadanym minimum 5 letnim doświadczeniem.

Plan praktyki

Plan praktyki powinien ogólnie określać jaki jest jej cel i jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane wobec praktykanta.

Plan praktyki powinien być podzielony na fazy i szczegółowo określać, jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane.

Czas trwania

Od 1 do 12 miesięcy + 30 dni na podróże.

Od 1 do 18 miesięcy + 30 dni na podróże.

Powtarzanie programu

Można wyjechać ponownie na program tak długo, jak ma się status studenta lub w ciągu 12 miesięcy od obrony. Między kolejnymi praktykami musi minąć okres 90 dni.
Jeśli po powrocie z internship uczestnik chce wziąć udział w trainee, między dwoma programami muszą minąć 2 lata.

Można wyjechać ponownie na program Trainee, ale pomiędzy kolejnymi wyjazdami na praktyki, uczestnik musi spędzić poza Stanami minimum 2 lata.

Druga praca

Podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

Podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

Znajomość j. angielskiego

Język angielski na poziomie zaawansowanym, jego znajomość weryfikowana jest podczas  interview.

Język angielski  na poziomie zaawansowanym, jego znajomość weryfikowana jest podczas interview.