WYMAGANE DOKUMENTY

  • Formularz Rejestracyjny, wypełnij go TUTAJ
  • Umowa z biurem
  • Skan legitymacji studenckiej
  • Skan strony z paszportu z danymi osobowymi*
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta
  • Oferta tzw. Placement Agreement Form
   – uczestnik w opcji SELF składa kontrakt na formularzu Fundacji
   – uczestnik w opcji FULL otrzymuje umowę po rozmowie z pracodawcą
  • Karta pobytu w przypadku studentów z zagranicy studiujących w Polsce.

 • *jeżeli w dniu rejestracji/podpisania umowy nie masz paszportu przy sobie lub składasz wniosek o nowy, możesz dostarczyć kopię później,

  – wzory formularzy otrzymasz z biura (kontrakt, zaświadczenie z uczelni).
  – dostęp do aplikacji online Fundacji dostaniesz po rejestracji do programu.