ZAPISZ SIĘ ONLINE

  PERSONAL DATA

  Last Name

  Date of birth (yyyy-mm-dd)

  Nationality

  First&middle name (exactly as they apear on your passport)

  City of birth

  Citizenship

  GENDER(F,M)

  PASSPORT

  (jeśli nie posiadasz jeszcze paszportu lub wyrabiasz nowy zostaw puste pola)

  Passport series

  Passport Expiration Date

  Passport Number

  PERMANENT RESIDENCE ADDRESS

  Street

  City

  Voivodeship

  E-mail address

  Number

  Postal code

  Mobile number

  EMERGENCY CONTACT

  (osoba do kontaktu, gdy Ty będziesz w USA/ rodzic, rodzeństwo)

  First name

  Last name

  Relationship

  Mobile number

  STUDIES

  Name of Educational Institution

  Major field of study

  City

  Year of study

  Mode of study

  Are you or do you plan to take a semester/year off (Czy jesteś na lub planujesz urlop dziekański)?

  Have you ever been to the USA?

  If yes, what was your purpose?

  Name of the program, participation dates

  Why do you want to participate in the CAMP USA program?

  Treść wiadomości

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją mojego wyjazdu przez THE BEST WAY s.c. Adrianna Kita, Anna Przybyła, ul. Zeylanda 4/2, 60-808 Poznań, NIP 7781453816, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „CAMP USA” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów o charakterze informacyjnym oraz handlowym od The Best Way drogą tradycyjnej poczty, e-mailem oraz sms-em.

  Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.