ZAPISZ SIĘ ONLINE

PERSONAL DATA

Last Name

Date of birth (yyyy-mm-dd)

Nationality

First&middle name (exactly as they apear on your passport)

City of birth

Citizenship

GENDER(F,M)

PASSPORT

(jeśli nie posiadasz jeszcze paszportu lub wyrabiasz nowy zostaw puste pola)

Passport series

Passport Expiration Date

Passport Number

PERMANENT RESIDENCE ADDRESS

Street

City

Voivodeship

E-mail address

Number

Postal code

Mobile number

EMERGENCY CONTACT

(osoba do kontaktu, gdy Ty będziesz w USA/ rodzic, rodzeństwo)

First name

Last name

Relationship

Mobile number

STUDIES

Name of Educational Institution

Major field of study

City

Year of study

Mode of study

Are you or do you plan to take a semester/year off (Czy jesteś na lub planujesz urlop dziekański)?

Have you ever been to the USA?

If yes, what was your purpose?

Name of the program, participation dates

Why do you want to participate in the CAMP USA program?

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją mojego wyjazdu przez THE BEST WAY s.c. Adrianna Kita, Anna Przybyła, ul. Zeylanda 4/2, 60-808 Poznań, NIP 7781453816, która jest administratorem danych osobowych. Zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu „CAMP USA” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów o charakterze informacyjnym oraz handlowym od The Best Way drogą tradycyjnej poczty, e-mailem oraz sms-em.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.