OPŁATY ZA PROGRAM

OPŁATY Work & Travel USA 

Poniższe opłaty obowiązywały w sezonie 2020, nowe ceny na wyjazd w 2021 pojawią się jesienią.

Opłata organizacyjna 1090 zł
Opłata za program SELF/CIEE 670$
Opłata za program SELF/Janus* 730$
Opłata za program FULL 1170$

 • Opłata za program zawiera ubezpieczenie do października oraz opłatę za SEVIS (35$).
 • opcja Self dla osób z własną ofertą pracy
 • opcja Full dla osób wybierających ofertę z naszej strony
 • * osoby wybierające ofertę High Sierra Pools (ratownik na basenie)

Harmonogram wpłat
Opłata organizacyjna w dniu podpisania umowy z biurem.
1 RATA: 200$ w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2 RATA
– Opcja SELF:  w terminie 3 dni od zaakceptowania kontraktu.
– Opcja FULL: w terminie 3 dni od otrzymania kontraktu, (w zależności od terminu rozmowy z pracodawcą 2 ratę wpłacasz między styczniem a kwietniem)

Opłaty zawierają:
 • promesę DS-2019 uprawniającą do ubiegania się o wizę J-1,
 • ubezpieczenie zdrowotne na cały pobyt (do 01.10.),
 • obowiązkowy wpis do systemu SEVIS (o wartości 35 $),
 • interview z języka angielskiego, udzielenie informacji związanych z wyjazdem na program,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów aplikacyjnych, przekazanie opłat do Fundacji w USA,
 • dostęp do bazy pracodawców (opcja FULL),
 • weryfikację kontraktu uczestnika posiadającego własną ofertę pracy (opcja SELF)
 • pośrednictwo wizowe (pomoc w wypełnieniu wniosku, umówienie na interview z konsulem, przygotowanie do rozmowy),
 • wsparcie TBW oraz  opiekę Fundacji podczas  pobytu w USA,
 • szkolenie przedwyjazdowe tzw. „Orientation” oraz materiały informacyjne.
Opłaty nie zawierają:
 • opłaty wizowej: płatnej na konto Ambasady USA: 160$
 • biletu lotniczego
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania w Stanach

Bilet lotniczy można wykupić we własnym zakresie lub skorzystać z oferty biura. Cena przelotu w dwie strony uzależniona jest od daty wylotu, destynacji i daty zakupu

RABATY STAŁE
 • Dla stałych klientów TBW:
  – rabat 100 zł na zapis do 30.11.2019
  – rabat   50 zł na zapis od 01.12.2019
 • Rabaty dla grup:
  – Jeśli zapiszecie się w grupie 4-6 znajomych (w grupie może być  max 1 secondtimer*) – każda osoba otrzyma 50 zł rabatu.
  – Jeśli zapiszecie się w grupie 7-10 znajomych (w grupie może być max 2 secondtimerów*) – każda osoba otrzyma 70 zł rabatu.
  – Jeśli zapiszecie się w grupie 11 i więcej znajomych  (w grupie może być max 3 secondtimerów*) – każda osoba otrzyma 100 zł rabatu.
 • *secondtimer osoba jadąca kolejny raz na W&T USA z TBW
 • aby otrzymać rabat grupowy, osoby z danej grupy powinny zapisać się tego samego dnia.