OPŁATY ZA PROGRAM

Opłaty W&T USA 
Zakończyliśmy zapisy na edycję W&T USA 2024, poniżej ceny jakie obowiązywały. Nowe opłaty na sezon 2025 podamy w październiku.

Opłata Rejestracyjna 700 zł
Opłata Aplikacyjna 1300 zł

oraz w zależności od wybranej opcji:
Opłata za program SELF   900$
Opłata za program FULL 1400$

Opłata w $ zawiera opłatę za Sevis $35 oraz ubezpieczenie na 5 miesięcy.

Harmonogram wpłat
Płatność rozłożona jest na kilka rat.
Bilet lotniczy kupujesz nie wcześniej niż w marcu/kwietniu.
Napisz na biuro@thebestway.pl otrzymasz harmonogram wpłat.

Opłaty zawierają:
 • promesę DS-2019 uprawniającą do ubiegania się o wizę J-1,
 • ubezpieczenie zdrowotne na cały pobyt (okres pracy i podróży),
 • obowiązkowy wpis do systemu SEVIS (o wartości 35 $),
 • interview z języka angielskiego,
 • udzielenie informacji związanych z wyjazdem na program,
 • pomoc w wypełnieniu aplikacji, przekazanie opłat do Fundacji w USA,
 • dostęp do bazy pracodawców (opcja FULL),
 • weryfikację kontraktu uczestnika z własną ofertą pracy (opcja SELF),
 • pośrednictwo wizowe (pomoc w wypełnieniu wniosku, umówienie i przygotowanie do interview z konsulem),
 • wsparcie TBW oraz opiekę Fundacji podczas pobytu w USA,
 • szkolenie przedwyjazdowe tzw. „Orientation”.
Opłaty nie zawierają:
 • opłaty wizowej: płatnej na konto Ambasady USA: 185$
 • biletu lotniczego
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania w Stanach

Bilet lotniczy można wykupić we własnym zakresie lub skorzystać z oferty biura. Cena przelotu w dwie strony uzależniona jest od daty wylotu, destynacji i daty zakupu

RABATY STAŁE
 • Dla stałych klientów* TBW
  RABAT 200 zł (niezależnie od daty rejestracji do programu)
  *stały klient – osoba, która przynajmniej jeden raz wyjechała z TBW