DOKUMENTY I PROCEDURA

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Resume w języku angielskim
 2. Formularz rejestracyjny
 3. Umowa z biurem
 4. Aplikacja Fundacji
 5. DS-7002 (plan praktyki)
 6. Potwierdzenie statusu studenta lub skan dyplomu
 7. Skan strony z danymi osobowymi z paszportu
 8. Skan wcześniejszych dokumentów DS-2019
 9. Skan wcześniejszych wiz J-1

PROCEDURA APLIKACYJNA

 1. Złożenie resume w j. angielskim w celu weryfikacji do programu.
 2. Podpisanie umowy z biurem, wpłata opłaty organizacyjnej.
 3. Interview w j. angielskim, wpłata depozytu.
 4. Uzupełnienie Aplikacji Fundacji, złożenie planu praktyk DS-7002.
 5. Akceptacja planu praktyk, opłata za program.
 6. Wystawienie dokumentu wizowego DS-2019.
 7. Ubieganie się o wizę J-1, rezerwacja biletu.

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat przebiegu procedury aplikacyjnej prosimy o kontakt z biurem. W celu dokonania darmowej weryfikacji do programu należy wysłać Resume w języku angielskim na adres: biuro@thebestway.pl