DOKUMENTY I PROCEDURA

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Resume w języku angielskim.
 2. Umowa z biurem.
 3. DS-7002 (plan praktyki).
 4. Zaświadczenie z uczelni lub skan dyplomu.
 5. Skan strony z danymi osobowymi z paszportu.
 6. Skan wcześniejszych wiz J-1.

PROCEDURA APLIKACYJNA

 1. Złożenie resume – kwalifikacja do programu.
 2. Umowa z biurem, wpłata opłaty organizacyjnej.
 3. Interview w j. angielskim.
 4. Uzupełnienie profilu online CIEE.
 5. Akceptacja planu praktyk, opłata za program.
 6. Wystawienie dokumentu wizowego DS-2019.
 7. Ubieganie się o wizę J-1, rezerwacja biletu.

W celu dokonania darmowej weryfikacji do programu należy wysłać Resume w języku angielskim na adres: biuro@thebestway.pl