Zwrot podatku z USA

Osoby, które uczestniczyły w programie Work& Travel USA, Camp USA, Internship USA mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego w amerykańskim urzędzie skarbowym IRS. Ponadto, rozliczenie z IRS jest okazją do odzyskania podatku pobranego od wynagrodzenia otrzymywanego w Stanach. Procedurą złożenia odpowiedniego zeznania zajmują się międzynarodowe firmy, specjalizujące się w odzyskiwaniu podatku zapłaconego za granicą, mają one odpowiednie licencje do reprezentowania klienta przez amerykańskim urzędem.

Polecamy dwie firmy, które pomagają w całej procedurze, dokumenty, jakie należy złożyć są takie same dla obu firm, różnią się między sobą formą, w jakiej jest robiony zwrot oraz opłatą za swoje usługi.

AMBER TAX
RT TAX

Jeżeli chcesz możesz sam zarejestrować się na ich stronie i bezpłatnie sprawdzić jaka kwota zwrotu Ci przysługuje.

Aby otrzymać zwrot podatków zapłaconych w USA, będą potrzebne następujące dokumenty:

  • Formularz W-2 lub czeki ostatniej wypłaty od wszystkich pracodawców
  • Kopia wizy
  • Kopia karty Social Security
  • Kopia DS-2019 (jeżeli były opłacane podatki Social Security i Medicare /FICA/)
  • kopia paszportu

Co to jest formularz W-2?
Formularz W-2 to dokument, na którym znajduje się pełna informacja o Twoich zarobkach o zapłaconych podatkach. Według prawa USA, pracodawca musi wypełniać i przesyłać formularz W-2 w  styczniu po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym pracowałeś w USA.

Co to jest czek ostatniej wypłaty?
Pracodawca wypłaca wynagrodzenie czekiem. Najczęściej czek składa się z dwóch części: czeku i odcinka. Na odcinku czeku jest przedstawiona informacja o Twoich zarobkach i zapłaconych podatkach.
Uwaga: Do zwrotu podatku Social Security i Medicare jest potrzebny formularz W-2. Nawet, jeśli zwrot podatków federalnych i stanowych został dokonany przy użyciu czeku ostatniej wypłaty, zwrot podatku Social Security wymaga formularza W-2.

Sposoby wypłaty pieniędzy:
Pieniądze pochodzące ze zwróconego podatku mogą być wypłacane na 2 sposoby:

  • Przelewem na konto bankowe (Amber Tax)
  • W formie karty MasterCard (RT Tax)

Opłaty pobierane przez firmę podatkową za usługę zwrotu podatku
W zależności od tego jaką formę zwrotu preferujesz (przelew czy karta) inna firma będzie robiła Twoje rozliczenie i inne będą opłaty za usługę.

AMBER TAX: 10% zwracanej kwoty, ale nie mniej niż 60 USD* (przelew)
RT TAX : 10 % od zwracanej kwoty, ale nie mniej niż 79 USD** (karta)
* koszt przelewu to 25 USD
** opłaty związane z kartą: 12 USD rejestracja karty, 3.5 USD opłata za wypłatę z bankomatu, 3 USD opłata miesięczna.

Termin zwrotu
Procedura otrzymania zwrotu podatku najwcześniej może ruszyć w lutym kolejnego roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym pracowałeś w USA. Zwrot jest robiony w dwóch transzach, osobno podatek federalny i osobno otrzymuje się podatek stanowy.

Czas oczekiwania różni się zależnie od formy zwrotu:
– Firma Amber Tax (zwrot przelewem): 3-4 miesiące
– Firma RT Tax (zwrot w formie karty): 2-3 miesiące
Ostateczny czas oczekiwania zależy wyłącznie od amerykańskiego urzędu podatkowego IRS.

Poniżej PREZENTACJA, dotycząca wymaganych dokumentów na zwrot podatku i wypełnienia aplikacji przygotowana przez firmę AMBER TAX: