Wymagane dokumenty

Strona Główna / Wymagane dokumenty
  • Formularz Rejestracyjny TBW, wypełnij TUTAJ
  • Umowa z biurem TBW, (otrzymasz z TBW),
  • Aplikacja Fundacji (otrzymasz z TBW),
  • Zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta (wzór formularza otrzymasz z TBW)
  • Oferta pracy (tzw. Job Offer) – uczestnik w opcji SELF musi dostarczyć umowę na formularzu Fundacji (otrzymasz z TBW), uczestnik w opcji FULL otrzymuje umowę z Fundacji,
  • Warunki uczestnictwa (Terms & Conditions) w jęz. angielskim i polskim (otrzymasz z TBW),
  • Kserokopia lub skan legitymacji studenckiej,
  • Kserokopia lub skan strony z paszportu z danymi osobowymi,
  • Kserokopia lub skan wcześniejszych formularzy wizowych DS-2019 oraz wiz J-1 (jeżeli byłeś wcześniej w USA na programie)

Formularz oraz umowa z biurem są niezbędne, aby dokonać rejstracji na program W&T USA. Pozostałe dokumenty będą do dostarczenia w późniejszym terminie, ustalonym w umowie.
Jeżeli zapisujesz się online i wysyłasz nam dokumenty emailem, prosimy pamiętaj, aby były czytelne.