Procedura aplikacyjna

Strona Główna / Procedura aplikacyjna
  1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz interview z języka angielskiego. Zaliczenie rozmowy w języku angielskim, sprawdzającej znajomość języka może odbyć się w biurze lub telefonicznie/na skype z uczestnikiem, który nie może przyjechać do Poznania. Jeśli sytuacja nie pozwala na ową rozmowę w dniu rejestracji na program, można zaliczyć ją później.
  2. Zawarcie umowy, wpłata opłaty organizacyjnej. Osoby zapisujące się online otrzymują zwrotnego maila z umową, której podpisany skan należy odesłać na adres biuro@thebestway.pl Przy podpisaniu umowy uczestnik dokonuje wpłaty opłaty organizacyjnej. Jeżeli nie posiadasz paszportu w momencie zapisywania się należy niezwłocznie złożyć podanie o paszport i dostarczyć kopię w terminie miesiąca od daty podpisania umowy z biurem.
  3. Wpłata 1 raty, w wysokości i zgodnie z harmonogramem wpłat, określonym w umowie (standardowy termin to 30 dni od podpisania umowy, kwota to równowartość 200 USD).
  4. Złożenie dokumentów. Otrzymanie oferty. Dopłata za program. W terminie określonym w umowie należy dostarczyć wypełnioną aplikację na program i inne wymagane dokumenty.  Uczestnik w opcji FULL wybiera ofertę z bazy Fundacji (targi pracodawców w Polsce, targi wirtualne, baza internetowa), a dopłata za program w wysokosci określonej w umowie następuje w terminie 3 dni od otrzymania/ kontraktu (a nie wyboru oferty).
    Uczestnik w opcji SELF składa ofertę pracy na wymaganym formularzu w uzgodnionym terminie, a dopłata za program następuje w terminie 3 dni od akceptacji oferty przez Fundację.
  5. Aranżacja biletu lotniczego – samodzielnie lub przez biuro TBW. Od stycznia do marca linie lotnicze oferują najkorzystniejsze ceny i połączenia, dlatego warto zaplanować zakup biletu wcześniej i nie czekać do maja z zakupem biletu.
  6. Akceptacja dokumentów przez Fundację i otrzymanie dokumentu wizowego DS –2019. Dokumenty dostarczone przez uczestnika wraz z opłatą za program są przesyłane przez TBW do Fundacji w USA. Po zaakceptowaniu aplikacji i zweryfikowaniu pracodawcy Fundacja  wystawia dokument wizowy DS-2019, niezbędny do ubiegania się o wizę J-1.
  7. Procedura wizowa. Po otrzymaniu dokumentu wizowego DS-2019, uczestnik z pomocą TBW wypełnia wnioski wizowe, uiszcza opłatę wizową na konto Ambasady Stanów Zjednoczonych. Biuro TBW składa dokumenty w konsulacie amerykańskim i umawia uczestnika na rozmowę w celu ubiegania się o wizę J-1. Informujemy o terminie rozmowy z wyprzedzeniem i asystujemy podczas wizyty w konsulacie. Rozmowy w sprawie wizy rozpoczynają się najwcześniej w marcu i trwają do czerwca, termin rozmowy danego uczestnika zależy od tego kiedy otrzyma ofertę, terminu wylotu oraz tego czy w terminie uiści wszelkie opłaty i dostarczy wymagane dokumenty.
  8. Wylot do USA!