Zwrot podatku z USA

Strona Główna / p / Zwrot podatku z USA

Aby otrzymać zwrot podatków zapłaconych w USA, będą potrzebne następujące dokumenty:

  • Formularz W-2 lub czeki ostatniej wypłaty od wszystkich pracodawców
  • Kopia wizy
  • Kopia karty Social Security
  • Kopia DS-2019 (jeżeli były opłacane podatki Social Security i Medicare /FICA/)

Co to jest formularz W-2?
Formularz W-2 to dokument, na którym znajduje się pełna informacja o Twoich zarobkach o zapłaconych podatkach. Według prawa USA, pracodawca musi wypełniać i przesyłać formularz W-2 w miesiącu styczniu. Formularz W-2 jest podstawowym dokumentem wymaganym przy zwrocie podatku.

Co to jest czek ostatniej wypłaty?
Pracodawca wypłaca wynagrodzenie czekiem. Najczęściej czek składa się z dwóch części: czeku i odcinka. Na odcinku czeku jest przedstawiona informacja o Twoich zarobkach i zapłaconych podatkach. Ta informacja jest niezbędna przy zwrocie podatku.

Social Security i Medicare Tax
Kwoty tych podatków zwracane są tylko osobom pracującym w ramach programu Work and Travel.
Pracującym na wizie H-2, na programie internship czy zarabiającym w inny sposób, kwoty tych podatków nie są zwracane.

Wymagane dokumenty dla uczestników programu Work & Travel USA:

  • formularz W-2 od wszystkich pracodawców
  • kopia wizy
  • kopia karty Social Security
  • kopia DS-2019

Uwaga: Do zwrotu podatku Social Security i Medicare jest potrzebny formularz W-2. Nawet, jeśli zwrot podatków federalnych i stanowych został dokonany przy użyciu czeku ostatniej wypłaty, zwrot podatku Social Security wymaga formularza W-2. Termin zwrotu podatku: 4 – 7 miesięcy. Termin jest zależny od współpracy z Twoim byłym pracodawcą.

Sposoby wypłaty pieniędzy:
Pieniądze pochodzące ze zwróconego podatku mogą być wypłacane na 2 sposoby:

  • Przelewem na konto bankowe
  • Osobiście czekiem bankowym

Opłaty pobierane przez RT TAX za usługę zwrotu podatku z USA:

Zwrot podatków federalnych i stanowych
Jeżeli zwracana kwota wynosi     0 – 200 USD, opłata za usługę: 50 USD
Jeżeli zwracana kwota wynosi 201 – 600 USD, opłata za usługę: 70 USD
Jeżeli zwracana kwota wynosi 601 – 800 USD, opłata za usługę: 80 USD
Jeżeli zwracana kwota wynosi powyżej 800 USD, opłata za usługę: 10 % od zwracanej kwoty

Zwrot podatku Social Security and Medicare (SSMT)
10% od zwracanej sumy lub opłata minimalna za usługę 80 USD.
Opłata za poszukiwanie formularza W-2 – 15 USD.

Contact Us