Zwrot podatku z Irlandii

Strona Główna / p / Zwrot podatku z Irlandii

Aby otrzymać zwrot podatków zapłaconych w Irlandii, będą potrzebne następujące dokumenty:

  • Numer P.P.S. (Personal and Public Service Number)
  • Kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • Dokumenty dotyczące Twojego dochodu: jeżeli pracowałeś jako PAYE (zatrudniony) – oryginały formularzy P-45/P-60 od wszystkich pracodawców; jeżeli pracowałeś jako samozatrudniony (self-employed) – wszystkie oryginały stosownych zaświadczeń o pobraniu podatku od stosownych umów (RCTDC – Relevant Contracts Tax Deduction Certificate)

Formularze P-45/P-60 wydaje pracodawca. Jeżeli wymagane formularze nie zostały wydane, proszę poinformować o tym RT TAX, najlepiej wysyłając e-mial pod adres: info@rttax.com
Pracownicy RT TAX skontaktują się z Twoimi pracodawcami i zatroszczą się o dostarczenie formularzy P-45/P-60.

Co to są formularze P-45/P-60?
P-45 zawiera informacje ile się zarobiło i ile zapłacono podatku w jednym miejscu pracy.
P-60 zawiera informacje ile się zarobiło i ile zapłacono podatku. Ten formularz wydaje ostatni pracodawca, w którego firmie pracowało się pod koniec roku podatkowego.


Sposoby zwrotu pieniędzy
:
Zwrócone pieniądze mogą być wypłacone na dwa sposoby:

  • Przelewem na konto bankowe
  • Osobiście czekiem bankowym

Opłaty pobierane przez RT TAX za usługę zwrotu podatku z Irlandii:

  • 12% od zwróconej kwoty lub opłata minimalna 60 Euro.
  • Opłata za poszukiwanie formularzy P-45/P-60: jeden formularz – 17 Euro

Contact Us