Zwrot podatku z Anglii

Strona Główna / p / Zwrot podatku z Anglii

Aby otrzymać zwrot podatków zapłaconych w Wielkiej Brytanii, będą potrzebne następujące dokumenty:

  • Kopia Karty Ubezpieczeniowej – National Insurance Card (jeśli ją otrzymałeś/aś)
  • Kopia paszportu lub dowodu osobistego
  • Kopia zaświadczenia CIS (numer UTR), nawet jeśli nie pracowałeś w ramach samozatrudnienia, ale byłeś zarejestrowany jako samozatrudniony
  • Dokumenty poświadczające uzskany dochód: Oryginały formularzy P45 i/lub P60 otrzymane od wszystkich pracodawców; jeśli pracowałeś w ramach samozatrudnienia (self-employed), miesięczne zestawienia płatności (Subcontractor Monthly Statements), jeśli nie posiadasz P45 / P60 ostatnie odcinki wypłat lub miesięczne zestawienia
  • Dokładne dane pracodawcy (nazwa, adres, telefon)

Jeżeli formularze P-45 lub P-60 zostały zagubione lub nie wydał ich pracodawca, w niektórych przypadkach można użyć czeku ostatniej zapłaty. Jednak nie wszyscy pracownicy inspekcji podatkowych w Anglii przyjmują czeki ostatniej wypłaty, motywując, iż nie jest to oficjalny dokument. W takich przypadkach konieczne są formularze P-45 lub P-60.Formularze te wydaje pracodawca.

Co to są formularze P-45/P-60? CIS voucher?
P-45 zawiera informacje ile się zarobiło i ile zapłacono podatku w jednym miejscu pracy. Jest to niebieski, trzystronicowy formularz, który wydaje pracodawca, gdy odchodzi się z pracy.Pierwsza strona (Part 1A) jest dla pracownika, a inne dla następnego pracodawcy.
P-60 zawiera informacje ile się zarobiło i ile zapłacono podatku. Ten formularz wydaje ostatni pracodawca, w którego firmie pracowało się pod koniec roku podatkowego.
CIS voucher – wydawany przez firmę, w której pracownik pracuje jako niezależny agent, w ramach umowy o dzieło.

Czy jest potrzebna National Insurance Card? I co to jest?
National Insurance Card przyspiesza procedurę zwrotu podatku, ale nie jest bezwzględnie konieczna.
Karta jest przydzielana wszystkim pracownikom, którzy zaczynają legalnie pracować. W niektórych przypadkach pracownikom jest przydzielany tymczasowy NINo. Są to litery TN pisane na początku numeru, następnie pisana jest data urodzenia pracownika (np. d/m/r – 13/07/76) oraz litera M (male – oznaczająca mężczyznę) lub F (female – kobietę). Np.: TN190576M

Ile można odzyskać?
RT TAX odzyskuje wszystkie zapłacone podatki. Zachęcamy do skorzystania z darmowej usługi obliczenia zwracanej sumy na stronie: www.rttax.com

Sposoby zwrotu pieniędzy:
Zwrócone pieniądze mogą być wypłacone na dwa sposoby:

  • Przelewem na konto bankowe
  • Osobiście czekiem bankowym

Opłaty pobierane przez RT TAX za usługę zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii

  • 12% od zwróconej kwoty, ale nie mniej niż 60 GBP
  • Opłata za poszukiwanie formularzy P-45/P-60: jeden formularz – 15 GBP

Contact Us