Warunki uczestnictwa

Strona Główna / Internship USA / Warunki uczestnictwa
INTERNSHIP TRAINEE

Kto może uczestniczyć?

  • Studenci studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych oraz podyplomowych, którzy mają ukończony i zaliczony minimum pierwszy rok studiów

  • Absolwenci, którzy rozpoczną praktykę w ciągu 12 miesięcy od obrony pracy magisterskiej.

  • absolwenci z minimum 1 rocznym doświadczeniem zawodowym zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów

  • osoby posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w której będzie się odbywała praktyka (a nie ukończyły studiów w tym kierunku).

Dziedzina praktyki

Branża, w jakiej będzie odbywać się praktyka, musi być zgodna z aktualnym/ukończonym kierunkiem studiów.

Branża, w jakiej będzie odbywać się praktyka, musi być zgodna z ukończonym kierunkiem studiów lub posiadanym minimum 5 letnim doświadczeniem.

Plan praktyki

Plan praktyki powinien przede wszystkim określać jaki jest jej cel i jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane wobec praktykanta.

Plan praktyki powinien być podzielony na fazy i bardzo szczegółowo określać jaki jest jej cel i jakie zadania będzie wykonywał praktykant oraz jakie metody oceny będą stosowane wobec praktykanta

Czas trwania

Od 1 do 12 miesięcy (w niektórych branżach max 18*) + 30 dni na podróże.

Od 1 do 18 miesięcy + 30 dni na podróże.

Powtarzanie programu

Można wyjechać ponownie na program tak długo, jak ma się aktualny status studenta lub w ciągu 12 miesięcy od obrony. Między kolejnymi praktykami musi minąć okres 90 dni spędzonych poza USA. Jeśli po powrocie z INT Uczestnik chce wziąć udział w Trainee, musi spędzić poza USA minimum 2 lata

Można wyjechać ponownie na program Trainee, jednak pomiędzy kolejnymi wyjazdami na praktyki, Uczestnik musi spędzić w Polsce minimum 2 lata.

Druga praca

Podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

Podjęcie drugiej pracy podczas praktyki jest niedozwolone.

Znajomość j. angielskiego

Język angielski musi być na poziomie zaawansowanym, jego znajomość weryfikowana jest podczas specjalnego interview.

Język angielski musi być na poziomie zaawansowanym, jego znajomość weryfikowana jest podczas specjalnego interview.

* 18 miesięczny Internship możliwy jest w branży Agriculture