O programie

INTERNSHIP USA/TRAINEE USA to program wymiany kulturowej skierowany do studentów oraz absolwentów, którzy pragną poszerzyć swoje horyzonty oraz zdobyć praktyczne doświadczenie w przyszłym zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów. Głównym założeniem programu jest poznanie technik i metod pracy w amerykańskich firmach, zdobycie praktycznego, cennego doświadczenia. Ponadto, program daje możliwość poznania specyfiki pracy amerykańskiego społeczeństwa oraz możliwość wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Praktyka z pewnością zaowocuje w przyszłości lepszym przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej oraz pozwoli na praktyczną naukę języka angielskiego poprzez kontakt z amerykańskim społeczeństwem.
Uczestnictwo w programie praktyk nie może być traktowane jako wyjazd zarobkowy, gdyż otrzymywane wynagrodzenie (o ile praktyka jest płatna) z reguły nie pokrywa kosztów utrzymania podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Oferta praktyk nie jest umową o pracę stałą, a Uczestnik programu nie może zmienić praktykodawcy podczas całego pobytu (tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Fundacji) nie może też podejmować dodatkowego zatrudnienia.
Zachęcamy do zapoznania się szerzej z zasadami programu oraz możliwościami, jakie daje uczestnictwo w Internship USA na stronie naszego amerykańskiego partneraFUNDACJA CIEE

Na czym polega praktyka

Ubiegając się o udział w programie Internship USA/Trainee USA należy pamiętać, iż musi zachodzić ścisła korelacja pomiędzy kierunkiem studiów/doświadczeniem, a przyszłą praktyką, gdyż jednym z warunków uczestnictwa w programie jest przedstawienie przez praktykodawcę planu praktyki (tzw. Training Plan), który musi być bezpośrednio powiązany z kierunkiem studiów/doświadczeniem Uczestnika.

Program można rozpocząć w dowolnym terminie niezależnie od wybranej specjalizacji. Minimalny wymiar godzinowy jaki z reguły proponują amerykańskie firmy to 30-40 godzin tygodniowo, a przebieg praktyki powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwić zapoznanie się praktykanta z większością działów przedsiębiorstwa. Z uwagi na niezarobkowy cel programu, praktykodawca nie ma obowiązku zapłaty i nie wszystkie firmy proponują wynagrodzenie za odbywaną praktykę, dlatego akceptowane są oferty praktyk zarówno nieodpłatnych jak i płatnych. Kwoty zarobków wahają się od 800 do 2000  USD na miesiąc, w zależności od miejsca praktyki i jej charakteru. W przypadku praktyk niepłatnych lub płatnych mniej niż 800 USD na miesiąc, Uczestnik musi przedstawić zaświadczenie o posiadaniu odpowiednich środków finansowych na koncie (kwota 800 USD przemnożona przez ilość miesięcy całego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych) lub przedstawić tzw. Guarantor’s Letter, czyli list od osoby, która zagwarantuje wystarczające środki finansowe na utrzymanie Uczestnika podczas pobytu w USA.

Dziedziny praktyk

Dziedziny, w których można podjąć praktykę: Administracja, Architektura, Bankowość, Doradztwo, Dziennikarstwo, Finanse, Hotelarstwo, Informatyka, Kierunki Inżynieryjne, Kultura, Marketing, Nauki społeczne, Public Relations, Rolnictwo, Sztuka, Telekomunikacja, Turystyka, Zarządzanie.

Praktykant nie może pracować jako: au pair (opieka nad dziećmi w domu), pomoc domowa, opiekun dzieci i młodzieży na obozach, członek załogi statków i samolotów, praktykant weterynarii, nauczyciel, lekarz oraz pracownik w sieci restauracji typu „fast food”. Ponadto, zabronione są praktyki medyczne i pokrewne (w tym weterynaria, fizjoterapia) z uwagi na zakaz bezpośredniego kontaktu z pacjentem oraz praktyki z zakresu pedagogiki i edukacji ze względu na tzw. zakaz nauczania.

Opcje programu

Aby wyjechać na praktyki trzeba najpierw posiadać praktykodawcę (tzw. Host Company), w zależności od tego czy Uczestnik, sam aranżuje miejsce praktyki, czy korzysta z ofert Fundacji, program dzielimy na dwie opcje:

Opcja INDEPENDENT przeznaczona jest dla tych Uczestników, którzy posiadają już praktykodawcę lub też chcą go znaleźć we własnym zakresie. Jeżeli masz już ofertę praktyki, ważne jest, aby Twój praktykodawca (tzw. Host Company) przygotował dla Ciebie Training Plan (plan praktyki) tzw. dokument DS 7002. Więcej na temat sposobów szukania praktykodawcy TUTAJ  oraz na stronie CIEE

Opcja PLACEMENT przeznaczona jest dla tych Uczestników, którzy nie posiadają własnego praktykodawcy i chcą skorzystać z ofert, jakie mają do dyspozycji Fundacje, z którymi współpracujemy. Przy czym Fundacje znajdują praktyki wyłącznie w następujących dziedzinach: Hospitality & Tourism, Business, Management, Finance & Commerce, IT. Na praktykę w innej, dozwolonej dziedzinie można wyjechać wyłącznie korzystając z opcji Independent. Więcej na temat warunków skorzystania z tej opcji oraz aktualne oferty praktyk TUTAJ  .

ZAKWATEROWANIE. UBEZPIECZENIE. WIZA

Podczas pobytu w USA Uczestnik sam opłaca koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zdarza się, że niektórzy praktykodawcy pomagają w jego znalezieniu. Im dłuższy program (powyżej 6 miesięcy, tym łatwiej znaleźć sensowne zakwaterowanie). Ponadto, Fundacja CHI oferuje pomoc w zaaranżowaniu mieszkania u tzw. rodziny goszczącej (koszt ok. 900 USD/miesiąc z częściowym wyżywieniem) lub asystę w znalezieniu – za dodatkową opłatą.

Zgodnie z odgórnymi regulacjami Departamentu Stanu USA, każdy Uczestnik programu wymiany musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne na pełen pobyt w Stanach. Fundacje, z którymi współpracujemy oferują specjalny pakiet pokrycia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków, kwota za ubezpieczenie jest wliczona w cenę programu.

Program INTERNSHIP realizowany jest na wizie J-1, o którą Uczestnik ubiega się w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosku wizowego i umówieniu na spotkanie z konsulem.
Aby ubiegać się o wizę J-1 należy posiadać dokument DS-2019, który wystawiany jest przez Fundację z USA. Dokument ten może być wydany dopiero po uprzednim podpisaniu planu praktyk DS-7002. Całą procedurą wystawienia i otrzymania obu formularzy zajmuje się biuro wraz Fundacją z USA.

Zanim zdecydujesz, którą opcję programu wybrać, zapoznaj się z warunkami uczestnictwa, które znajdziesz TUTAJ .

Contact Us