Dokumenty i procedura

Strona Główna / Internship USA / Dokumenty i procedura

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Resume w języku angielskim
 2. Formularz rejestracyjny TBW
 3. Umowa z biurem TBW
 4. Aplikacja Fundacji
 5. DS-7002 – plan praktyki, wypełniany przez praktykodawcę
 6. Potwierdzenie statusu studenta lub kopia dyplomu
 7. Kserokopia legitymacji studenckiej, kserokopia indeksu
 8. Program studiów w języku angielskim
 9. Kserokopia strony z danymi osobowymi z paszportu
 10. Kserokopie wcześniejszych dokumentów DS-2019, jeżeli Uczestnik był w USA na programach wymiany
 11. Kserokopie wcześniejszych wiz J-1

PROCEDURA APLIKACYJNA

 1. Złożenie przez Uczestnika Resume w języku angielskim w celu wstępnej (darmowej) weryfikacji Uczestnika kwalifikującej do programu.
 2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, podpisanie Umowy z TBW, wpłata opłaty organizacyjnej.
 3. Interview sprawdzające znajomość języka angielskiego, motywację Uczestnika oraz zgodność miejsca praktyki z kierunkiem studiów lub posiadanym doświadczeniem zawodowym. Wpłata depozytu.
 4. Interview z potencjalnym praktykodawcą (opcja Placement) / Złożenie planu praktyk tzw. Training Plan DS-7002 (opcja Independent).
 5. Otrzymanie planu praktyk z Fundacji (opcja Placement) / Akceptacja planu praktyk (opcja Independent).
 6. Dopłata za program. Wystawienie dokumentu wizowego DS-2019.
 7. Ubieganie się o wizę J-1, wykup biletu, wyjazd do USA.

Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat przebiegu procedury aplikacyjnej prosimy o kontakt z biurem. W celu dokonania wstępnej, darmowej weryfikacji Uczestnika i jego kwalifikacji do programu należy wysłać Resume w języku angielskim na adres: biuro@thebestway.pl